Jump to content

Beena

Medlemmer
 • Content Count

  262
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  2

Everything posted by Beena

 1. Det forekommer fra tid til annen at det skjer, så det kan tenkes at hanen din vil kunne klare det.
 2. De som produserer produksjonshøns har gjerne et avl system hvor ikke bare 2 linjer er innblandet, men ofte flere.Mulig det også er brukt avlmetoder som jeg tidligere har vært inne på i dette forumet, men som ikke tåles eller er blitt fjernet pga. manglende troverdighet. All fagkunnskap har en offisiell og en uoffisiell forklaring Det skal ikke være meningen å kunne lage identiske produksjons høns selv.
 3. Skjellsand kjøpt på felleskjøpet eller andre steder er hentet opp fra havbunnen, slik atlitt salt finner du nok uansett om du kjøper det eller henter det fra en strand. Det er også litt salt i kraftforblandingene.
 4. Hvis en har en stamme med mix høner som du ønsker skal registreres som egen rase, så kan du stille disse ut på vanlig måte. Men fuglen vil ikke bli bedømt, derimot vil den bli beskrevet av dommeren. Etter å ha vært fremvist et viss antall ganger, og at alle fuglene som har vært utstilt samsvarer med hverandres beskrivelse, vil den kunne bli tatt med i standarden som egen rase. Det samme gjelder for utenlandske hønseraser som ikke er oppført i skandinavisk fjørfe standard. Fuglene som stilles ut må selvfølgelig være ringmerket med godkjent ring slik at det ikke er samme fugler som blir utstilt gang på gang.
 5. Jeg tror nok at det vil gå bra med hønene dine. Mange sopper som er oppført som giftige i fagbøkene er bare giftige hvis en bruker alkohol i tillegg.En sopp som i nyere litratur er oppført som giftige er blekksopp som gjerne vokser på plener.Men den er bare giftig hvis en bruker alkohol inntil en uke etter å ha spist soppen. Jeg drikker ikke alkohol selv, så derfor har jeg kunnet spise mye av den. Andre sopper ødelegger nyrene på mennesker og pattedyr. Men fugler har ikke nyrer så de kan godt spise slike sopper uten å ta skade
 6. Det er ingen forskjell i regler for å importere fugler fra feks Danmark og Sverige i forhold til resten av EU. Man må kontakte mattilsynet for å få utlevert nødvendige papirer og skjemaer som må fylles ut.l Iandet som fuglene skal importeres fra kreves det erklæring fra det lokale dyrehelsetilsynet om at det ikke er noen farlige sykdommer i det distriktet fuglene kommer i fra. Husk at Irland er medlem av EU
 7. Serama høns finnes nok ikke i Norge, dessverre. Serama høner skal være verdens minste høns, nydelige å se på.Ideal vekten skal være på bare 300 gram for de som tilhører klasse A For de som veier 500 gram blir satt i klasse B for de som er under 300 gram blir kalt for super 1 klasse Videre arbeides det med å lage serama Raja på 250 gram og serama super raja på bare 200 gram. Det forøvrig beskrevet hele 2500 fargevarianter for denne rasen. Skal du importere disse, bør du kjøpe dem i Irland
 8. Jeg vil anbefale deg å la høna bli der hun er nå.Gi henne egg nå for å la de klekkes under høna.1 døgn etter at alle er klekt flytter du høna sammen med kyllingene til det nye stedet.
 9. Åkerrikse er riktig. Lyden den frembringer crex crex er også fuglens latinske navn. Jaktfalk hadde riktig svar, så nå blir det hans tur.
 10. Fugle art som hører dyrka marka til, den var mere vanlig før. Men etter at slå maskin og forhøster gjorde sitt inntog i landbruket ble disse fuglenes bane. Lyden deres høres som crex crex.
 11. Disse beskrivelsene som Liv Margit kommer med passer veldig godt til gulspurv, den hekker på bakken og er en stand og streif fugl
 12. Svartstrupe er det ikke, til det er den for svart og mørk i forhold til fuglen på bildet. I tillegg er svartstrupe en alt for sjelden gjest her i landet. se min vedlage link http://no.wikipedia.org/wiki/Svartstrupe Ut i fra nebbets utseende så ser man at dette er en typisk insekteter, og uti fra fargen så mener jeg dette er en jernspurv.Det har vært en del jernspurver å se i Norge i år.
 13. Jaktfasan kyllinger er flygedyktige så fort de begynner å få fjær på kroppen, i en alder av 15 uker har de nesten utseende som voksne.
 14. For det første, det er ikke mye skrevet i dette forumet angående sertifisering av fjærfebesetningene. Det er faktisk ikke lov og selge ruge egg, kyllinger og voksne fjørfe uten at besetningene er sertifiset. Dette må gjøres selv om man bare har en høne og en hane man vil selge ruge egg og kyllinger av. Det er kun eget oppal som er fritatt for disse regler. />http://kslmatmerk.no/filearchive/9_veileder_bm_2009.pdf Mere opplysninger finner du her. Og merk man skiller mellom svømmefugler og hønsefugler. Dette var en ting forbundet kjempet i mot da det førte til at medlemmene bare kunne ha hønsefugler eller svømmefugler hvis de skulle selge noe, heller ikke det har jeg sett noe debatt om her på forumet. Bare noen undelige fortellinger om at høner og fasaner ikke passer sammen. Det er tydligvis noe mangel på kunnskap her.
 15. Høner kan da også ta seg en tur, det har jeg mine egne erfaringer med. Men fasan er en hønsefugl, akkurat som hønene. Det samme gjelder for påfugler som også er en fasan.Påfugler trives best i frihet i store områder.Og de kan fly. Loven som ble lagt fram ovenfor gjelder først og fremst for kommersiell drift, men som privat person så har du lov til å ha noen fugler løse ute. Det var jo dette Norges fjærfe forbund jobbet for. Slik som jaktfasanene er blitt avlet fram, så er det ikke spor av rugelyst hos fasanhønene, så noen formering av disse i frihet er det uansett ikke snakk om.Jeg undres litt over dere her på forumet, da jeg har fått et inntrykk at dere ikke lengre jobber med fjærfe forbundendene tidligere sto for. Det er bare når distrikt vetrinærene varsler om mulig fugle influensa at fugler skal holdes inne.
 16. Du har rett, men det må bemerkes at betegnelsen "jaktfasan" ikke er en egen art, men er et blandings produkt av flere underarter av ring halset fasaner og grønn fasan. Om en har noen jaktfasaner frittgående ute på tunet, eller har frittgående høner,påfugler og andre fasanarter er jo egentlig det samme.Så her er det muligheter for å omgå dette lov verket du har beskrevet. Men snart vil det skje en omveltning av dagens politikk og da vil disse reglene endres .
 17. Nå er det slik at jaktfasanen er registret som en fugleart i vår fauna, den har også egen jakt tid. Som viltstell tiltak så er det lov og sette ut kyllinger på egen eiendom/jaktområde.Man er også da forpliktet til å drive på med foring av fasan i vinterhalv året. Når man setter ut fasan så er det noen som slipper de ut som halv voksne kyllinger, men da er det også en sjanse for at noen fugler flyr for langt vekk. Den beste måten er å legge fasan egg under fritt gående klukkhøner,de vil da leve som frittgående høner og jakt på disse fasanene bør kun skje minst 1 km fra det daglige tilholds sted. Det lokale landbruks kontor/viltnemda vil kunne gi nærmere retningsregler for dette.
 18. Både jaktfasan, rapphøns og rødhøne er gode flyvere.Her bruker man et nett over innhegningen der de befinner seg, slik at de ikke flyr vekk. Silke høner legger ikke så mange egg i året ca 150-200 egg pr år. Men de er flinke rugere og vil mere enn gjerne ruge ut egg fra de fuglene du har.
 19. La høna få ligge i fred, husk også at de 2 første døgn så tar ikke kyllingene til seg føde, og i den perioden så ligger de under klukkhøna og koser seg.Så bare slapp av.
 20. Høner og andre fugler kommuniserer med kyllingene mens de er i egget, og for egg som blir ruget ut av klukkhøne er det ikke så viktig å gjennomlyse eggen. Det er egg i rugemaskin som er viktig å gjennom lyse.Bare la naturen gå sin gang, da får du best resultat. Klukkhøna fjerner ikke nødvendigvis egg som er ubefruktet,ellers som har dødt foster men skyver de gjerne litt ut mot kanten av de andre eggene.De som er blitt skyvet ut mot kanten kan dere godt gjennomlyse for sikkerhets skyld.
 21. Hva slags mat får hun? hvor mye veier hun nå? Må nesten få vite om dette før jeg og andre kan gi deg noen råd.
 22. Dette har også skjedd meg en gang da jeg hadde vaktler. Løsningen på dette da var å gi litt grønt til vaktlene slik at de hadde noe å holde på med. Løvetann,groblad,hønsegress er bra å gi.Grass strå må klippes opp i lengder på 2 til 3 cm. En må også sørge for å ha 5 høner til en hane. Dette for å unngå at de sloss og hakker hverandre.Overtallig haner må settes i eget bur for seg.
 23. Den røde ringen skyldes mat de har spist som avgir rød farge. Når jeg har gitt rekeskall til høner og ender så har jeg alltid fått egg med rød ring i plomma. Det samme gjelder om de har spist gulrot og rødbete.
×
×
 • Create New...