Jump to content
Sign in to follow this  
Prisilla

Utbrudd av fugleinfluensa

Recommended Posts

Utbrudd av fugleinfluensa.

 

Informasjon frå Norges Rasefjærforbund.

Fugleinfluensa påvist på stokkand i Danmark
Publisert: 21.01.2013 Sist oppdatert: 21.01.2013 

Danske veterinærmyndigheter meldte 18.januar om påvisning av høypatogen fugleinfluensa (HPAI) på en stokkand. Funnstedet ligger i et våtmarksområde på vestkysten av Jylland, i nærheten av Esbjerg. 

Det er opprettet risikoområder rundt funnstedet. Bestemmelser om tiltak for å hindre smitte fra ville fugler til fugler i fangenskap er iverksatt. Dette innebærer forbud mot å fôre og vanne fugler utendørs, overdekking av uteområder for fjørfe for å hindre kontakt med ville fugler etc. Eiere av kommersielt fjørfehold oppfordres til å gå gjennom og sikre at smitteforebyggende tiltak blir gjennomført. 

Ikke økt risiko
I Europa ble høypatogen fugleinfluensa sist påvist i 2009. Veterinærinstituttet vurderer påvisningen i Danmark som udramatisk. Det er likevel en viktig påminnelse om at villfugler (andefugler) trolig over tid representerer et smittereservoar for høypatogen influensa. Det er derfor viktig at fjørfe ikke kommer i kontakt med ville andefugler. 

Oppfordring til publikum
Ut fra føre var hensyn vil vi oppfordre folk som ferdes langs sjø og vann og våtmarksområder om å informere Mattilsynet om funn av sjuke eller døde fugler. Ut fra nåværende kunnskap er det først og fremst andefugler (ender, gjess og svaner) og rovfugler, som regnes som høyrisikoarter. 

Mange fugler vil normalt stryke med på denne årstiden. Fugler som er døde av ytre skader, er avmagra eller råtne er i utgangspunktet ikke aktuelle å undersøke for fugleinfluensa. Men ved følgende funn bør Mattilsynet kontaktes: 

Funn av flere (4-5) sjuke/døde

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nei, dette har ingen betydning for oss i Norge. Dette er noe som man finner hos ville fugler fra tid til annen. Så lenge Mattilsynet her til lands ikke har gitt noen restriksjoner er det bare å kose seg videre med sitt fjærfe.


Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...