Jump to content
Sign in to follow this  
Simen

Godkjenning av Mattilsynet

Recommended Posts

Hei, skal begynne å levere egg til en kafe og lurer da på om det kan være smart å ha med en godkjenning fra Mattilsynet siden jeg da må sende faktura. Hvordan får man registrert seg hos Mattilsynet og blir en trekt i skatt ??

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ang skatt, så har jeg svart i ditt andre innlegg:-))

 

Du må melde i fra til Mattilsynet dersom du skal selge egg. Legger ved svaret jeg har fått i mail fra Mattilsynet her hos oss:

 

Ut fra det du beskriver, kommer du innenfor begrepet lokalt salg av egg. Du må
sette deg inn i de kravene som gjelder, se tidligere mail fra Marianne Tingbø. I
tillegg må du ha et enkelt internkontrollsystem, se IK-MATforskriften. Hvis det
blir aktuelt å inspisere forholdene rundt eggsalget, får du beskjed.


Når det gjelder
dyrene/prøvetaking av disse:
I følge forskrift om hold av høns og kalkun behøver man
ikke gi melding til Mattilsynet om bygninger og dyrehold dersom man har under
200 fjørfe.


 

Se § 8 i forskriften:


>http://lovdata.no/for/sf/ld/xd-20011212-1494.html


Det er dyreeier sitt ansvar at kravene i forskriften er
oppfylt til enhver tid.


 Med tanke på prøvetaking for salmonella følger her ett
utdrag fra forskrift om kontroll med salmonella i fjørfe ( >http://lovdata.no/for/sf/ho/xo-20070608-0603.html )


 § 1. Formål

Formålet med denne forskriften er å fremme god dyrehelse
for å sikre helsemessig trygge næringsmidler gjennom kartlegging av og kontroll
med Salmonella.


 § 2. Virkeområde

Forskriften gjelder for virksomhet hvor fjørfe klekkes,
holdes eller slaktes, virksomhet som tilvirker fjørfefôr samt virksomhet som
mottar, sorterer, pakker og distribuerer egg.


Forskriften gjelder i tillegg for laboratorier som
analyserer prøver tatt som ledd i den ovennevnte kartleggingen og kontrollen.


Forskriften gjelder ikke for:


- virksomhet som holder fjørfe på hobbybasis der
eventuelle produkter fra besetningen kun benyttes i egen husholdning,


- virksomhet som holder fjørfe for direkte levering av små
mengder råvarer eller ferskt kjøtt direkte til den endelige forbruker eller til
lokal detaljist som igjen leverer direkte til den endelige forbruker.


 Du kommer nok inn under det siste punktet i § 2, dvs at du
ikke omfattes av forskriften og dermed stilles det heller ikke krav til
prøvetaking.

Dette er ikke til hinder for at du selv kan ta ut prøve og
sende til analyse ved veterinærinstituttet. Mer informasjon om det finner du på
www.vetinst.no.

 

Håper dette er til hjelp:-))

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg er snart 16, men har langt ifra 200 fjørfe. Vil det da si at jeg slipper å melde ifra om eggsalget??

Meld fra om eggsalget til ditt lokale Mattilsyn, slik at de vet om deg og kan kontakte deg om nødvendig (f.eks ved sykdomsutbrudd i området).

 

Du må tjene en god del på eggsalget før det er snakk om å betale skatt.

 

Vær obs! på at så lenge du er under 16 år så er det dine foresatte som er ansvarlige for dyra (gjelder iallefall kjæledyr), så da må kanskje hønseholdet registreres på dem.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nei. Du må uansett melde fra dersom du skal selge egg, og du må sette deg inn i hvilke krav som gjelder, se forrige innlegg ang forskrifter/ lovverk. Det beste er nok at du tar kontakt med Mattilsynet der du bor, så vil de hjelpe deg dersom du synes dette er vanskelig.


 


Angående skatt:


 


Barn under 17 år skal normalt liknes sammen med foreldrene, men kan, når de er over 13 år, liknes særskilt for arbeidsinntekter. Det vil først bli virkelig skatteplikt når inntekten overstiger personfradrag og minstefradrag (ca 75 000 kr), men du må betale trygdeavgift når lønnsinntekten overstiger ca 40 000,-. Frikortet gjelder opp til ca 40 000,- (satsene endres som regel hvert år).  Du skal selge ganske mange eggkartonger for å overstige dette beløpet!


 


Dersom du kontakter skatteetaten så hjelper de deg sikkert :smiley:  Ellers så har skatteetaten egen nettside der det er enkelt å finne svar på det du lurer på.


 


Lykke til!


Share this post


Link to post
Share on other sites

Dette fikk jeg til svar av Mattilsynet:

Hei

 

Viser til forskrifter nedenfor. Hvis du leverer små mengder rett til forbruker, for eksempel direktesalg fra gården, så behøver du ikke melde fra.

 

Hvis du skal levere til bakerier og restauranter, må du være registrert hos Mattilsynet. Ved registrering går du inn via mattilsynet.no og til altinn.

 

Med hilsen

 

Anne Sofie B. Lesjø

seniorinspektør

Mattilsynet, Distriktskontoret for Hadeland og Ringerike

 

Telefon: 32  11 56 12

Besøksadresse: Hvalsmoen, Hønefoss

 

Felles postadresse: Mattilsynet, Distriktskontoret for Hadeland og Ringerike.

Felles postmottak. Postboks 383, 2381 Brumunddal

E-post: postmottak@mattilsynet.no

 

www.mattilsynet.no www.matportalen.no

 

 

Fra: Marianne Tingbø

Sendt: 18. februar 2013 08:54

Til: Anne Sofie Bergstrøm Lesjø

Emne: forskrifter

 

 

 

http://lovdata.no/for/sf/ho/xo-20070608-0603.html

 

Salmonella

 

http://lovdata.no/for/sf/ld/xd-20011212-1494.html

 

Hold av høns og kalkun

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...