Jump to content

Erstatning etter pålegg fra MT


Kriola
 Share

Recommended Posts

Fikk i begynnelsen av juli pålegg om sanering. Dette har jeg gjort, og hatt god kontakt med MT hele veien. Bare møtt koselige folk. Og fått beskjed om at jeg har krav på erstatning fra fylkesmannen. Helt til jeg i deg tidlig fikk en tlf fra fylkesmannen som sa at erstatning, det hadde jeg ikke krav på. Her er reglene han mente gjelder;

Forskriften gjelder virksomhet som er berettiget produksjonstilskudd etter § 3 og § 4 i forskrift 22. mars 2002 nr. 283 om produksjonstilskudd i jordbruket eller virksomhet som kan levere årsoppgave etter lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) § 15-4, jf. § 2-1.       For virksomhet som ikke er berettiget produksjonstilskudd eller kan levere årsoppgave etter merverdiavgiftsloven § 15-4, jf. § 2-1, kommer forskriften til anvendelse dersom virksomheten har hatt en omsetning på minst 20 000 kroner innen landbruk de siste 12 månedene før pålegget eller restriksjonen ble gitt.       Ved utmåling av erstatning etter matloven § 22 første ledd og andre ledd kommer forskriften til anvendelse på eier av husdyr, bygningsmasse og eiendom.       Forskriften § 11 og § 25 kommer til anvendelse på eier av storfe og småfe. Beitelag eller annet fellesforetak knyttet til dyreholdet kan etter fullmakt fra dyreeierne fremme felles søknad om erstatning på vegne av eierne.

Nå kjenner jeg at jeg er sinna, frustrert og mektig irritert!! Hår jo ingen muligheter til å begynne igjen uten erstatningen jeg er lovet.

Hva slags erfaringer har dere som har vært gjennom dette før??

Og hva gjør jeg nå?

Link to comment
Share on other sites

Har du fått pålegg om sanering skal du ha erstatning. Jeg har aldri hørt det har vært noe problem. Jeg har tidligere blitt kontaktet av Mattilsynet med tanke på verdien på dyrene som har blitt slaktet hos oppdrettere, altså erstatningsbeløpet, de ville ha det verifisert. Ingen eller svært få av de som driver med hobbyoppdrett av fjærfe har registrert sin virksomhet i Brrg. Har du protestert på dette?


Link to comment
Share on other sites

Jeg blei ganske ilter når jeg fikk denne beskjeden. Har heller aldri hørt om at det har vært noe problem. Men litt senere på dagen fikk jeg ny beskjed; Jeg hadde vist krav på erstatning allikevel. Før det kunne gis til de som driver med det på hobby basis. Kunne.. Så jeg tar ingenting før god fisk før pengene er på konto og saken er avsluttet.

Kjedelig at det skal være sånn.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Slik var det til meg også... MT sa jeg hadde krav på erstatning. Sendte så inn søknad til fylkesmannen. Så fikk jeg telefon om at jeg ikke hadde krav på erstatning! Men da fikk jeg kontaktpersonen min på MT til å ringe hun dama på fylkesmannen, og da ble alt i orden. Er tydligvis ikke alle lover og regler de har satt seg inn i.. Men erstatning har du krav på ;) Så pengene kommer nok inn skal du se!


Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...