Jump to content
Sign in to follow this  
Beena

Å lage en ny hønse rase

Recommended Posts

At en hane skal kunne lide av å ikke kunne utfolde et behov for galing den ikke har, er helt umulig. I så fall så skulle dette også tilsi at alle høns uten rugeinnstinkt lider, fordi ruging er naturlig for ei høne.

Argumentene mot slakting i denne sammenheng skjønner jeg lite av. De fleste her er jo enige i at slakting må til. Bare ikke av denne grunnen!?!? Å si at man er i mot dette spesifikke avlsmålet er helt ok, men det blir et lite paradoks når man bruker et argument som slakting mot det, når man selv synes slakting er både ok og nødvendig ved andre avlsmål.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Alle som har husdyr vet at man må slakte noen ganger, enten det dreier seg om å få mat fra våre husdyr, slakte syke og skadde dyr, stor overvekt av haner osv osv. Men å slakte for å eksperimentere med noe som er helt unødvendig er FEIL. Og hvem har fortalt deg at haner som ikke kan gale ikke lider? Det vet vi vel lite eller ingenting om. Kanskje den lider, kanskje ikke? Mennesker har gjort mye galt gjennom tiden for å få våre husdyr tilpasset våre egoistiske krav, men hvorfor da fortsette med dette?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hvem som skal definere hva som er feil og ikke, er jeg noe usikker på. Man kan ikke bastant si at noe er feil kun utifra egne synspunkter. På samme måte kan trådstarter si dette "eksperimentet" er riktig. Jeg er helt enig i at dersom noe påfører dyra lidelse, er det feil. Men ved å avle for å fremelske en egenskap noen finner hensiktsmessig, kan jeg ikke se at uansett blir feil. Du viste jo selv interesse lenger oppe i tråden for å få vite hvilken rase det var som etter sigende skulle gale lite eller ingenting, og skrev du visste om flere som kunne tenke seg en slik hane. Da skulle jo dette i tillegg til det trådstarter sier, tilsi at det finnes et behov for slike haner.

Jeg har ikke sett trådstarter hevde noe sted at det er stumme haner han er ute etter. Han er bare ute etter haner som ikke galer. Da vil det være vesentlig enklere å forsøke å avle bort behovet for galing, enn å forsøke å avle frem en arvelig stumhet. En hane som ikke galer trenger ikke mangle evnen til å gale, men ikke bruke denne evnen pga manglende behov. Ei høne uten rugeinstinkt, ruger heller ikke pga at hun ikke er i stand til det, men fordi hun ikke har dette behovet. Er det noen som mener disse hønsa lider av den grunn?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det er behov for en villa høne hvor hanen ikke galer, i dag er det veldig individuelt hos alle raser om en hane galer høyt eller ingen ting. Hvis en samler sammen en gruppe haner og noen høner som er døtre til haner som ikke galer så har man dannet grunnlaget for en ny rase.

Dette skrev trådstarter, og da leste jeg det som om han ville avle fram en hane som ikke galer, med andre ord, stum.

Jeg var interesert i å høre mere om de stumme hanene han mente allerede eksisterte, for det har jeg aldri hørt om før. Ellers har jeg vel sakt det som jeg har på hjertet i denne diskusjonen. :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det er riktig at det ikke erstumme haner jeg er ute etter, men haner som ikke galer så høyt finnes jo allerede, det er bare å samle sammen de som allerede har denne egenskapem for så avle videre på dem.

Det er jo andre nærstående arter av gallus familien sliksom div. fasaner og vaktler hvor hannene ikke galer så høyt.

, men de har på langt nær samme evne til å produsere egg slik som tamhønsene.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Har fulgt denne tråden en stund og må bare få ytre meg litt her ...Å sammenligne fasaner og vaktel med høns blir rimelig feil da fasaner har sitt spill på våren/forsommer med diverse lyder , dans m.mer som inngår i fuglenes parringslek ,men er ganske stille av seg resten av året da leken er over...Jeg må si meg enig med flere som har innlegg her at haner galer og det skal de gjøre også . Dette er helt naturlig adferd som hører med til hønene våre . Haner er veldig forskjellig også innen samme rase når det gjelder galing og som det blir sagt her, så galer den hanen som er den mest dominante høyest i en flokk. jeg ser ikke poenget med å utvikle en "stum/ stille hane" , da vil jo sjarmen med hønseflokken bli borte synes nå jeg. Når det gjelder å ta hensyn til våre naboer er dette egentlig veldig enkelt .Bruk lystett mørkt stoff foran vinduene i hønsehuset om natten , slipp dem ut til en fornuftig tid om morgenen og la hanen beholde sin flotte galing om dagen . Vi har alle naboer og tro det eller ei så synes de fleste naboer at det er koselig med en hane som kan gale :). Jeg har høns ,fasaner ,påfugler og ikke minst perlehøns :-[ og har enda til gode å ha sure naboer , snarere tvert imot :)De kommer gjerne med sønner,døtre og barnebarn som vil se og holde årets første kyllinger og hanen blir jenstand for stor beundring der han går med sine tupper på slep :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vil bare for ordens skyld legge til at jeg selv ikke kan se behovet for haner som ikke galer. Jeg synes de aller fleste (normale) lyder dyr lager, er koselig å ha rundt seg, og er mye mindre generende enn mange andre lyder det urbane mennesket har vent seg til, og ikke reagerer negativt på. Eksempelvis konstant bilstøy, viftesus fra utallige kjøleagregater osv osv.

Men jeg synes allikevel ikke man skal automatisk dømme andres ideer "nord og ned" kun fordi man er uenig. Jeg reagerte også på et par poster tidlig i tråden der det påpekes at å skape en ny rase krever både stor kunnskap og masse tid, og det ble framstilt som dette automatisk diskvalifiserer trådstarter....

Så lenge det ikke går utover dyra i form av lidelse, så mener jeg alle skal ha rett til å avle med sine egne dyr som de selv vil, uten å bli anklaget for hverken dyrplageri eller rasehærverk kun på bakgrunn av antagelser og uenighet. Ingen har anklaget noen direkte for dette her, men det synes å ligge rimelig tett under.  :-X

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg har oppdrettet Pekin-Bantams (eller Dverg-Cochins som dere kaller dem i Skandinavia) i mange aar, de fleste hanene her er ganske stille, men jeg tror ikke du kan avle etter det, de stilleste hanene faar ofte de mest braakete avkom, og vice versa. Jeg oppdretter ogsaa Croad Langshans, baade dverger og store, og jeg faar det samme der. Jeg tror ikke eventuell evne/lyst til aa gale er genetisk arvbart. Tatt i betraktning at arve-genene er i par-par, skulle det vaere ganske lett aa avle ut galingen, hvis galing var arvbart, men det ser ikke ut til at den er det. Jeg hadde en Croad-dverg (svart) som var veldig stille, og jeg avlet veldig hardt paa ham, men INGEN av hans soenner var "gale-frie". Croads kan nemlig innavles haardere en de fleste raser, uten at det gaar utover fruktbarheten, og den linjen jeg avlet etter "den stille!, er slettes ikke stille. Saa jeg tror du kjemper en sak du ikke kan vinne, men lykke til.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg har samme erfaring som Thorleif. Har holdt på med dvergkochin i flere år, også med orpington (stor), og opplevd at galing er helt individuelt. En stille orpington hane jeg hadde fikk etpar sønner som gol voldsomt, en bråkete dvergkochin fikk rolige sønner, men også etpar skikkelige skrikhalser. Disse fikk igjen sønner der noen var stille mens andre var stikk motsatt!

Så det virker svært individuelt hvor mye eller lite de galer synes jeg. Tror nok ikke det vil gi de ønskede resultater selv om man samler sammen bare stille haner. Deres avkom vil nok bli både storgalere og "stille" galere.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...