Jump to content
Sign in to follow this  
Beena

Skogsfuglen jerpe, hvor ble det av den?

Recommended Posts

Både som jeger og interesse for avl og oppdrett av skogsfugler og andre fugler, er det noen jeg undrer veldig på, og det er hvorfor har jeg ikke fått se jerpe noe sted.Selv i de biotoper den teoretisk skulle befinne seg, har jeg ikke sett noen. Det er også veldig sjeldent å se naturfilmer hvor jerpe er med.

På 80 tallet drev Statens skogbruks skole i Bygland et avl opplegg for skogsfugl, de var en periode interessert i alle som viste reir med skogfugl egg i slik at de kunne samle eggene å få lagt de i en rugemaskin. Men ikke for jerpe sa de for det hadde de allerede fra før. Men selv om de sa det det så hadde de kun orrfugl og storfugl i sine volierer. Jeg har også hørt om eldre mennesker som i sine yngre dager skjøt mye jerpe.Jeg selv er over 50 år og har aldrig sett noen.

Er det noen her som har sett jerpe,eller er den utryddet. Eller har den aldrig eksistert noen gang?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jerpe er en nydelig fugl. Jeg har sett Jerpe ikke langt unna her jeg bor. I nabokommunen hvor jeg er oppvokst er det også bra med Jerpe i følge jegere.

Eller har den aldrig eksistert noen gang?
Dette spørsmålet skjønte jeg ikke Beena, i og med du vet om den, må den vel ha eksistert?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det er det moderne bestandsskogbruket som kan ta på seg noe av skylden for den lave bestanden da all skog med lav verdi som er gode jerpe biotoper ble hogd ned til fordel for mer produktiv skog. bestandskogbruk er heller ikke så heldig for de andre typene skogsfugl geller. mens enkelte rovfugl arter finner ut at enkelte hogstklasser( et område med hovedvekt av en type tre i samme alder) er enklere å jakte i en andre. men her i bratte telemarks lier er det mye lauskog og stedvis gode bestander av jerpe. også er det jo ikke alle deler av landet fuglen finnes selv om det kan i utgangspungtet være gode biotoper.

jerpa er en relativt lett fugl å jakte på da den ikke flyr så langt i forhold til andreskogsfugl typer. det kan også vere med på å påvirke antallet i områder med hardt jakttrykk.

jeg jakter selv fugl i flere av østlands fylkene og ser jerpe årlig.

Om du går på ssb.no og søker på jakt statestikk for de tre skogsfugl artene vi har så ser du at avskytningen er relativt lik i variasjon for de tre artene. og om du legger på mår i tilleg som en mulig predator ser du en oppgang i antal felt vilt av artn mår i nedgangsår for skogsfuglen. og at kurven etter en stund bikken andre veien igjenn. så om du vil ha mere jerpe og skogsfugl så finn ut hvem som er dens fiender og driv aktiv fangst på disse.

Share this post


Link to post
Share on other sites

jeg jakter selv fugl i flere av østlands fylkene og ser jerpe årlig.

så finn ut hvem som er dens fiender og driv aktiv fangst på disse.

Javel.... blush.gif

Share this post


Link to post
Share on other sites

Neida, absolutt ikke. Settingen ble bare litt spesiell. Viltstelltiltak for hvem? For å få opp bestanden for jegerne, eller for å øke bestanden i naturen av denne nydelige fuglen?

Fin artikkel om jerpa for den som vil bli kjent med den.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Neida, absolutt ikke. Settingen ble bare litt spesiell. Viltstelltiltak for hvem? For å få opp bestanden for jegerne, eller for å øke bestanden i naturen av denne nydelige fuglen?

Fin artikkel om jerpa for den som vil bli kjent med den.

ok :P er bare litt dyslektisk skjønner du.... Hvis man gør et tiltak så er det jo stortsett for å øke eller begrense antall av noe, så i dette tilfellet. ja for å øke antall jerpe. men om det er for å ha mer villt å høste av eller for å ha flere av denne stedvis uvanlige fuglen. det å ta ut noen småpredatorer vil de flese fugler nyte godt av uansett. men min motivasjon er at man høster av et overskudd og for at det skal vere noe overskudd å høste av må man noen ganger høste predatorer.

Share this post


Link to post
Share on other sites

men min motivasjon er at man høster av et overskudd og for at det skal vere noe overskudd å høste av må man noen ganger høste predatorer.

er helt enig i det du skriver,og din tankegang.hadde alle fuglejegerene tenkt slik,hadde vi ikke hadd et slikt press på hønsefuglene i fjellet.selv så jaktet jeg ikke ryper i fjor,da jeg anså det som totalt uansvarlig etter observasjoner av kullene.

men så har jeg heller konsentrert meg om predatoren.29 kråker,15 rev,1 mink,og 5 ravner.for å si det slik så angår uttak av slike ikke bare matnyttig vilt,men mange småfugler nyter godt av mindre press fra disse predatorene.

her ser vi hare nå,og den har vært nær utryddet helt siden 60 tallet....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Etter min mening burde man ikke jaktet på arter som det er så lite av som jerpa. Enig i at høsting av overskuddet i naturen er på sin plass på en del arter, som elg og hjort foreksempel. I tidligere tider var jakt på skogsfugl motivert ut i fra at man trengte dette tilskuddet til matfatet som det var. Nå er det vel ingen av oss som sulter. Jakten på jerpa er vel i stor grad motivert av spenning og jaktfølelse. La naturens dyr jakte på jerpa, de trenger maten.

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

jeg ser vel kansje ikke på jerpe jakt som noe spesiellt utfordrende da den flyr kort og om man jakter med hund er det stortsett lett å finne den igjenn. men det er nok mange jegere som bare skyter når de er på støkkjakt eller jakter med hund, uten å tenke seg om hvordan type fugl man skyter på. og jerpe er jo definert som jaktbart villt så de gjør jo i teorien ikke noe ulovlig selv om det finnes lite jerpe.

lofothanen: det å skyte kråkefugl er bra tilltak for rypebestanden :azn: om det er kråker som stortsett lever i skog/fjell så skal de vist vere ok å spise også sier noen. måker er også flinke til å tømme rype reir. også håper jeg du har sendt inn avføringsprøve av revene..

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

er også enig i å la vær å jakte fugl/dyr det er lite av.men jakt er en del av kulturarven,så den bør ikke gå i glemmeboka.mange av dagens urbane,har litt lett for å se litt disney og rosenrødt på verden,og det blir helt feil fra min sisde.

samt er det høye tallet predatorer kunstig høyt pga våre kastevaner,og det må vi prøve å rette opp.

  • Upvote 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nå er det vel slik at det er lokale variasjoner i bestanden av jerpe, flere steder jeg har vært har det vært veldig godt med jerpe. Mitt inntrykk er at jaktrykket på jerpe ikke er veldig stort. Det gjelder å ikke være for grådig.<br />Hvis det er god bestand så synes jeg en skal høste, er det liten bestand, ja så får en la være.<br />Jeg synes også at den oppvoksende jegerstand stort sett er opptatt av dette og det er vel heller måten å drifte skogen på som er den største trusselen for jerpene.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Håper at jerpe bestanden tar seg opp igjen, da jerpe skal være god mat.

Her hvor jeg bor skal teoretisk være en meget god jerpe biotop, her mye av den tette granskogen hogget ned, åkre i nærheten er blitt liggende i brakk fordi grøfting er blitt mislykkes slik at grunnvannstanden står høyt oppe.Løvskog som or og andre lauvtrær som jerpa liker er på frem marsj. Men jerpa er og blir borte. Selv predatorer som rev og andre små rovdyr er borte. Bare en og annen hønsehauk er å se. Skjære bestanden er nesten borte og annen kråkefugl er ikke blitt sett på lange tider.

Er det slik vi vil at naturen skal være?

Derfor får mine moskus ender være i fred, selv om de går ute hele året.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jerpe

Hazel Grouse

(Tetrastes bonasia syn. Bonasa bonasia)

jarzabek_samiec.jpg

male

jarzabek_samiec.jpg

male

jarzabek_samica.jpg

female

Distribution:

Living in the zone of coniferous forests of Eurasia from the Pyrenees through the northern part of the Apennine Peninsula, Central Europe, Scandinavia, the Balkans through Siberia to the Korean Peninsula.

HAZEL.JPG

Map comes: http://www.galliformes-sg.org/grousg/grousesp/maps/HAZEL.JPG

Hazel grouse sound: http://cyfromaks.pl/wroblowe/galli/tetrao.htm#j

Species traits:

This is the smallest of Europe's cock stocky body shape and short legs. Poorly marked sexual dimorphism, which is not typical in cocks. The top gray with thick black and brown tabby cross. At the head of a small tip, and the eyes can see a small red roses. White spot under the eye. The underside white with thick, scaly black pattern. Tail is gray-brown with black and white scarf at the end. Central rectrices color back. Feathered to mid-jump, while the nails are bare (a characteristic for Hazel grouse). The tail end has a black and white strip, which is rounded on the fly. With no wasted on the ground the sound of fluttering feathers appear. At the throat of a male black with white-edged, female on a black field

has numerous white patches of rusty tinge. The male also has a vibrant color feathers, more color gray and short, lifted the tip. The beak is black and short. The female is more brownish, sometimes it depends on the subspecies. Plumage makes it, at the level of undergrowth, are well camouflaged.

Hazel grouse fly reluctant, though their flight is fast and agile, but overcome short distances.

Dimensions:

*The body length of about 38-48 cm

*Wingspan 56-60 cm

*Weight about 350-500 g

Biotope:

Hazel grouse live mainly in the form of mixed forests dense and leafy old trees mixed (mixed with spruce or fir). They show a fairly narrow requirements on the structure of habitats, the availability of conifer relatively dense and deciduous cover with soil to about 2 m in height. Thick substrate with a rich undergrowth. It prefers medium-altitude, mountain slopes and valleys of the streams, but the marshes overgrown birches and alders.

In the mountains it meets the upper limit of forests. This sedentary birds, requiring rich forests in food with clearings and many hiding places. Depending on where habitat Hazel grouse and seasons diet of these birds is changing what is the cause of small displacements. Hazel grouse avoid open spaces. They are rarely encountered because of the secretive lifestyle.

Courting:

Due to the secretive life in forest thickets difficult to observe the life of Hazel grouse family. They fall in April-May. Yet we know that the male remains faithful to the female, which is unique in the cocks. Pairs are formed in the autumn. Male your future breeding site proclaims loud squeaky sound and a passage through from place to place within it. This is only a temporary period of mating pairs, because they spend the winter alone. Courting takes place in spring, although not as spectacular as in black grouse or capercaillie. Male feathers then, leave and break down the tail and wings. This is accompanied by a sharp whistle.

Hazel for its monogamy is seeking the favor of the selected hens. Does not occur as often as fighting between males, such as capercaillie and black grouse at.

Nest:

On the ground hidden beneath the overhang of branches, bushes, roots or vegetation cover. Rare breed of large tree in the abandoned nests of other birds. Usually a shallow depression in which the lining of grass, leaves and stems.

SuperStock_4141-27522.jpg

picture comes:

[font=Calibri]http://www.superstock.com/stock-photos-images/4141-27522

Eggs:

One brood a year, in May. The female lays 8 to 14 eggs a light creamy rusty dots.

If a female loses nest early in incubation can repeat the clutch.

hazel_hen_hazel_grouse_eggs_in_typical_nest_1291800.jpg

picture comes: http://www.ardeaprints.com/hazel_hen_hazel_grouse_eggs_in_typical_nest/print/1291800.html

Incubation:

Eggs are incubated for 21 to 25 days only by the female. During this time, staying in the neighborhood, and joins his family after hatching young to spend time with her summer. Chicks that hatched immediately after leaving the nest, taking care of both parents. They start a little fly at the age of 15-20 days. Gaining full independence but after 40 days. They remain with their parents until the autumn.

hazel-grouse-chick-poland-2008.jpg

picture comes: http://www.birdfinders.co.uk/news/poland-2008-pics.html

Nutrition:

Plant food, including seeds, berries, flowers, fruits birch and alder trees, young shoots, in summer also invertebrates such as insects and their larvae (¾ mainly ants and their larvae), which primarily feed on the young. During the winter snow and a significant layer of hazel grouse consume a large amount of cats and buds of deciduous trees such as alder, birch, hazel, poplar, willow rarely, rowan, dwarf bilberry and lingonberry fruits, bilberry and cranberry. In winter, trees such as alder and hazel are crucial. In moments free from snow birds feed on the lower hull of the forest and eat the seeds of various herbs and grasses and leaves of evergreen shrubs.

Breeding:

My adventure with Hazel grouse is not too long. Talk about nutrition and space, less the hatches and artificial rearing of young. I think that with time it completes.

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Både som jeger og interesse for avl og oppdrett av skogsfugler og andre fugler, er det noen jeg undrer veldig på, og det er hvorfor har jeg ikke fått se jerpe noe sted.Selv i de biotoper den teoretisk skulle befinne seg, har jeg ikke sett noen. Det er også veldig sjeldent å se naturfilmer hvor jerpe er med.

På 80 tallet drev Statens skogbruks skole i Bygland et avl opplegg for skogsfugl, de var en periode interessert i alle som viste reir med skogfugl egg i slik at de kunne samle eggene å få lagt de i en rugemaskin. Men ikke for jerpe sa de for det hadde de allerede fra før. Men selv om de sa det det så hadde de kun orrfugl og storfugl i sine volierer. Jeg har også hørt om eldre mennesker som i sine yngre dager skjøt mye jerpe.Jeg selv er over 50 år og har aldrig sett noen.

Er det noen her som har sett jerpe,eller er den utryddet. Eller har den aldrig eksistert noen gang?

Jerpe er en svært sjelden fugl og jeg har med sikkerhet sett den bare en gang og det var våren 2014. Har mer eller mindre lett etter den i hele mitt voksne liv. Har prøvd jerpefløyte også uten hell. Men ornitologer rapporterer den på noen steder har jeg sett.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...