Jump to content
Sign in to follow this  
Walsvikjen

Oppdrett av rype.

Recommended Posts

Hei. Har lenge tenkt på å starte oppdrett av rype. Har fått klarsignal av mattilsynet og kommunen i dag, så då er det berre det å gi beskjed til fylkesmannen som gjenstår. Har vore i kontakt med kommunen og dei var veldig positive til dette. Nokon som har litt info om dette? Finst det oppdrettarar av rype i Norge lenger? Viss ikkje det finst oppdrettarar må eg vel søkje om å få fange rypene inn sjølv. Viss eg får tilatelse, kva er best å fange inn, vaksne fuglar eller rypungar? Veldig takknemlig for info! :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Litt usikker på om noen har oppdrett av rype nå. Noen få har drevet med det her i landet også. Jeg hadde selv et par litt over ett år, og kjenner relativt bra til oppdrett av denne flotte fuglen. Jeg var nok litt vel fersk som oppdretter da, og greide ikke å holde liv i kyllingene som klekte i rugemaskinen lenge nok til de at de ble store og levedyktige. Paret jag hadde lagde seg reir i volieren og la egg. På høsten fant jeg de plutselig døde en dag. Årsaken var nok at rev eller annet rovdyr hadde vært ved volieren og skremt de.

Rype flyr rett opp med stor fart når den blir skremt. I taket på volieren var det netting fra revebur, det er kraftig, og gir ikke etter noe særlig. I ettertid ser jeg at jeg burde hatt ei not under nettingtaket for å ta av for støtet. Rypene knekte nok nakken i sammenstøtet med volieretaket. En godt beplantet voliere er også bra for å sørge for at rypene ikke får stor plass til å fly opp på.

Når det gjelder innfanging av ryper så tviler jeg på at du får tillatelse til det. Det er vel i strid med gjeldende lovverk?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Litt usikker på om noen har oppdrett av rype nå. Noen få har drevet med det her i landet også. Jeg hadde selv et par litt over ett år, og kjenner relativt bra til oppdrett av denne flotte fuglen. Jeg var nok litt vel fersk som oppdretter da, og greide ikke å holde liv i kyllingene som klekte i rugemaskinen lenge nok til de at de ble store og levedyktige. Paret jag hadde lagde seg reir i volieren og la egg. På høsten fant jeg de plutselig døde en dag. Årsaken var nok at rev eller annet rovdyr hadde vært ved volieren og skremt de.

Rype flyr rett opp med stor fart når den blir skremt. I taket på volieren var det netting fra revebur, det er kraftig, og gir ikke etter noe særlig. I ettertid ser jeg at jeg burde hatt ei not under nettingtaket for å ta av for støtet. Rypene knekte nok nakken i sammenstøtet med volieretaket. En godt beplantet voliere er også bra for å sørge for at rypene ikke får stor plass til å fly opp på.

Når det gjelder innfanging av ryper så tviler jeg på at du får tillatelse til det. Det er vel i strid med gjeldende lovverk?

Takk for god info! Ja det er i mot lovverket, men kommunen kan gi tillatelse likevell viss det er i "næringsmessige hensyn". Har tenkt til å avle opp ryper for så å settja ut att oppe på fjellet. Rypene her på fjellet har vore litt for hardt jakta på, slik at stamma er blitt veldig liten. Derfor var kommunen positive til at eg ville avle fram og setje ut ungdyr. Det var på grunn av evt smittespreiing eg rekna med at rypene måtte fangast inn her på fjellet. Går det ann å vingeklippe rypene slik at dei ikkje klarar å flyge rett opp i taket? Eller er det ikkje så lurt kanskje?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Litt usikker på om noen har oppdrett av rype nå. Noen få har drevet med det her i landet også. Jeg hadde selv et par litt over ett år, og kjenner relativt bra til oppdrett av denne flotte fuglen. Jeg var nok litt vel fersk som oppdretter da, og greide ikke å holde liv i kyllingene som klekte i rugemaskinen lenge nok til de at de ble store og levedyktige. Paret jag hadde lagde seg reir i volieren og la egg. På høsten fant jeg de plutselig døde en dag. Årsaken var nok at rev eller annet rovdyr hadde vært ved volieren og skremt de.

Rype flyr rett opp med stor fart når den blir skremt. I taket på volieren var det netting fra revebur, det er kraftig, og gir ikke etter noe særlig. I ettertid ser jeg at jeg burde hatt ei not under nettingtaket for å ta av for støtet. Rypene knekte nok nakken i sammenstøtet med volieretaket. En godt beplantet voliere er også bra for å sørge for at rypene ikke får stor plass til å fly opp på.

Når det gjelder innfanging av ryper så tviler jeg på at du får tillatelse til det. Det er vel i strid med gjeldende lovverk?

Takk for god info! Ja det er i mot lovverket, men kommunen kan gi tillatelse likevell viss det er i "næringsmessige hensyn". Har tenkt til å avle opp ryper for så å settja ut att oppe på fjellet. Rypene her på fjellet har vore litt for hardt jakta på, slik at stamma er blitt veldig liten. Derfor var kommunen positive til at eg ville avle fram og setje ut ungdyr. Det var på grunn av evt smittespreiing eg rekna med at rypene måtte fangast inn her på fjellet. Går det ann å vingeklippe rypene slik at dei ikkje klarar å flyge rett opp i taket? Eller er det ikkje så lurt kanskje?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jo, du kan vingeklippe de. Klippe vekk noen cm av svingfjærene på den ene vingen. De vokser ut igjen etter myting, men da er det bare å ta en ny runde. Alternativt så kan du lage en lav voliere til de, eller bruke ei not under volieretaket som tar av for støtet de kan få mot volieretaket.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Flott! Takk for gode tips. Da blir det nok vingeklipping i tilleg til ei not under taket for å vera på den sikre sida. God beplantning i volieren er vel også viktig for at dei skal kunne trivast, eller?

Share this post


Link to post
Share on other sites

God beplanting er lurt ja. Viktig er det også å ha denne volieren på et eget sted, sånn at bakterier og annet fra domestisert fjærfe ikke kommer ikke kontakt med de.

Share this post


Link to post
Share on other sites

God beplanting er lurt ja. Viktig er det også å ha denne volieren på et eget sted, sånn at bakterier og annet fra domestisert fjærfe ikke kommer ikke kontakt med de.

Har ein godt egna plass til volieren. Det er i ein flott liten avskjerma krok attmed ein stor ,svær stein. Gjerde har me sett opp 10-15 meter fra volieren slik at hønene ikkje kjem seg nærmare.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hallo

Jeg vet ikke om å skrive et godt emne, men dette er på grunn av manglende kunnskap om språket.

Skogshøns vokst fra noen få år. Arter har Granjerpe, Kragejerpe Grouse, Grouse Scotch.

Jeg ønsker å vokse skandinaviske arter, primært Lirype og Fjellrype.

Jeg har erfaring i avl Grouse Scotch odchowuję hvert år ung. Jeg vil gjerne prøve og Fjellrype Lirype men problemet er at ved kjøp av disse fuglene i Polen. Bare ikke.

Er det noen stat i Norge eller i private gårder hvor du kan kjøpe og Fjellrype Lirype eller deres egg. Jeg leste temaet Import Eksport av reglene i Norge, (vet ikke om jeg forsto alt).

Alternativt, hvis noen er interessert i oppkjøp av andre arter Skogshøns som jeg har, jeg er åpen for forslag.

Arter som Storfugl og Orrfugl i Polen ikke rasen. Disse fuglene er funnet i Polen og loven forbyr deres kennel.

Hilsen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hei. Granjerpe er sikkert det som i Norge bare heter for Jerpe. Det er en nydelig fugl, finnes en del av den i deler av landet. Kragejerpe har vi ikke i Norge, men også det en veldig flott fugl, spesielt når den spiller. Grouse Scotch(skotsk lirype?) har vi ikke i Norge. Det er oppdrett av fjellrype og lirype i Norge, men det er nok ikke mange som driver med det. Det finnes en lokal variant av lirypa på øya Smøla som skiller seg fra fastlandslirypene ved at den ikke blir helt hvit om vinteren, L. l. variegatus.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hallo

Er det en sjanse til å få litt kontakt med folk som holdt Lirype og Fjellrype rase?

Jeg ønsker å snakke og utveksle erfaringer samt snakke om utveksling og kjøp av fugler.

Jeg kan gi enda fugler Skogshøns

ikke forekommer i Norge på det sted og utveksling.

Med Granjerpe, Kragejerpe Grouse, Grouse Scotch, bør det ikke være noe problem.

Hilsen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hei,

Jeg kjenner noen som har drevet med oppdrett av lirype og fjellrype, har forsåvidt gjort det selv også, jeg kan høre med de om om de vil utveksle erfaringer.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hei

Jeg vokste selv, og jeg var en gang resultatene var for ung.

img0714s.jpg

Jeg vokste en tid siden, lirype, men på grunn av høy affinitet gener begynte å holde fuglene dør.

Cultured arter lagopus lagopus scoticus og fugler ligner lagopus lagopus er ikke hvit om vinteren.

img1360xx.jpg

Jeg var ung i år og jeg har en ny kunst, paret er ikke i slekt. Jeg fostret på sand og grus. Jeg rengjøre penner en ukentlig basis. Jeg fôrer forskjellige korn av korn (lav på karbohydrater og moderat protein). Jeg gir den grener av selje, hassel, bjørk og or. Hvis du har en lyng og blåbær kvister jeg gir det også. Jeg gjør varelager av skog frukt og jeg gir 2-3 ganger i uken. (Cranberry, blåbær, Tytebær, chokeberry).

Feeders har lagt på nett, og faller til bakken er spiser ikke lenger, (utstedelse av mugg fordøyelsessystemet).

Jeg tror at grenene å spise avføring ikke var tilgriset andre ville fugler.

Jeg vil prøve å ta bilder i helgen. Jeg er på scenen av behandling og forebygging av sykdom.

Fugler prøve å helbrede seg selv. Anthelmintic gi 3 ganger i året. Det nematode eggene Histomonas meleagridis er vanlig å ikke tillate at infeksjonen må gis medisin for ormer.

Jeg var i gårder i Tyskland, der fjellrype rasen Alpine underart (L. m. helvetica). De liker meg, ofte jeg brukte deres råd.

Jerpe vant, jeg tror jeg kan vedlikeholde dem og formere seg.

Jeg husker ikke noe fra hodet hans, men som noe som vil minne meg om å skrive.

Hello

I grew myself, and I was once the results were too young.

I grew some time ago, willow ptarmigan, but because of the high affinity genes started to stick the birds die.

Cultured species lagopus lagopus scoticus and birds are similar to lagopus lagopus are not white in winter. I was young this year and I have a new art, the pair are not related. I reared on sand and gravel. I clean pens a weekly basis. I feed the different grains of cereals (low in carbohydrates and moderate protein). I give the branches of willow, hazel, birch and alder. If you have a heather and blueberry twigs I give it too. I am doing inventories of forest fruit and I give 2-3 times a week. (cranberry, blueberry, cowberry, chokeberry).

Feeders have placed on grids, and fall to the ground is no longer eat, (the issue of mold digestive system).

I believe that the branches to eat faeces were not soiled other wild birds.

I will try to take pictures at the weekend. I'm on the stage of the treatment and prevention of disease.

Birds try to heal itself. Anthelmintic give 3 times a year. The nematode eggs Histomonas meleagridis is common to not allow the infection must be given medicine for worms.

I was in Germany, the Rock Ptarmigan breed subspecies

Alpine (L. m. Helvetica). Often I used the advice of German farmers.

I bought Hasel grouse, I hope they hold it and propagating not remember everything I write from the head, but as something that will remind me to write.

Greetings

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hvordan er temperaturene året rundt der du bor? Ryper og spesielt fjellrype påvirkes av temperaturen. Det er viktig at de får den naturlige skiftingen mellom vinter og sommer vi har i Norge. Lykkes oppdrettere i Tyskland med oppdrett av rype?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg bor i nord polsk, ifølge litteraturen 120 år siden rype,(lagopus lagopus), bodde i mitt område. Jeg er min aviary, jeg har dekket og skyggelagt.

Lagopus mutus, Tetrao urogallus, Tetrao tetrix, reared jarpe i Tyskland uten problem. I Polen er klar, men også noen risiko med loven. Som jeg nevnte tidligere Tetrao urogallus kan Tetrao tetrix i Polen ikke vokse. Hvordan fikse datamaskinen er en boks til å straffe sine bilder oppdra de unge, som jeg er steile.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Veldig fine bilder Marcin. Du bruker mye lyng med blåbær til kyllingene, det er viktig. Jeg har pratet med en kamerat som har tetrao tetrix , han syntes det var spennende med din store interesse for skogsfugl og rype. Kanskje vil han skrive litt her, eller kontakte deg.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hallo

Jeg satte noen bilder i galleriet. Jeg vet ikke om jeg kan sette dem i dette emnet.

Jeg satte jarpe. Jeg ønsker å komme til deres avl og oppdrett å forberede seg til neste år.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hallo

Blir ofte sett rype i naturen i Norge? Hender det at du går på veien?

I hvilke mengder? Dette må være et fantastisk skue. Jeg vil gjerne se det.

Share this post


Link to post
Share on other sites

ja her jeg bor er ganske lett å se rypa. det meste jeg har sett er over 100 ryper på en gang men er mange år siden trur ikke jeg blir få se så manger ryper på engang

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fantastisk syn å se så mange stykker. Jeg har en høne i aviary og jeg kan ikke Ogle.

Sfanett, som jeg ser på kartet hvor du bor, er det fryktelig langt borte fra meg. Jeg antar at du ikke jeg ser på disse synspunktene. Kanskje i den sørlige delen av Norge, ville det være mye nærmere.

Hilsen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...