Jump to content
pippa

Samarbeid med Mattilsynet .

Recommended Posts

Jeg tenker at det nå er tid for å komme med noen positive tanker og deler dem gjerne med dere :smiley: .

Her hos oss i Trøndelag så har vi noen personer innenfor hønsmiljøet som vil virkelig gjøre en jobb for Klubb og hønsemiljø generelt . I og med at de fleste av oss som nå har vært i kontakt med Mattisynet får forskjellige svar/ avgjørelser når det kommer til sykdomssmitte fant vi ut at det var ikke godt nok.

Som klubb mener vi at vi har et ansvar for våre medlemmer og at vi sitter med en rett informsjon..derfor har det blitt avtalt et møte med Mattisynet ( seksjon sør- Trøndelag) og vetrinæren tilknyttet denne delen .Mattilsynet er faktisk veldig imøtekommende å vil gjerne ha et samarbeid med oss som klubb og miljøet forøvrig og virker villige til å strekke seg langt for at hønsemiljøet ikke "raseres" i vårt fylke . Planen og ideen bak er at vi i vårt fylke "båndlegger oss selv fra dags dato og ut året for så å teste endel hobbyhold for IB , ILT og Mycoplasma til neste vår .

Dette var de faktisk veldig positive til ! :laugh:

Mange oppdrettere sitter med raser idag som er svært sjeldne og det vil være en tragedie om disse rasene blir borte som følge av nedslakting etter Mattilsynets "føre var " prinsipp når det kommer til sykdommene vi opplever utbrudd av idag .

Agendaen for møtet blir litt løs men vi vil få informsjon om sykdommene ,smittevern/berensning , husdyrregisteret ,nytt testregister for hobbyhold ?! og en samrbeidsplan hvor de fleste av oss vil/ kan gå inn i et tettere samarbeid med Mattilsynet og eventuellt informasjon om vaksinering /medisinering også .

Dette synes vi som klubb hvertfall er nye takter fra en instans som ellers er nokså "firkantet" og det virker faktisk som vi blir tatt på alvor ( for første gang :rolleyes: ..)å at de faktisk ser at det er mye kunnskap blant oss" som bare driver hobbyhold av høns "..

  • Upvote 4

Share this post


Link to post
Share on other sites

Endelig! Dette er jo supert pippa! MT er jo ikke farlige og vil gjerne ha ett godt samarbeid med oss hobbyhønsefolk. Dette syntes jeg virker helt fantastisk og håper flere klubber setter igang silke tiltak. Men det må jo komme fra oss selv og ikke noe MT pålegger oss for da er kanskje sjansen større for at flere blir med. Stå på! :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kjempeflott :) Det kan ikke være så artig å jobbe i mattilsynet heller når reglene de er pliktige til å følge virker litt håpløse i enkelte tilfeller!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Eg har allereie lagt band på meg sjølv, har nokre høns som eg slit med å finne nytt blod til. Eg skal ta dette opp med styret i Møre og Romsdal rasefjærfeklubb. Veldig god ide pippa!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vi er veldig glade for at dialogen er så god og at begge parter vil det samme . Skriver en oppdatering på hva som kommer ut av dette møtet og må megi at vi er spente :smiley:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dette var jo virkelig flotte nyheter i en sorgenes tid for mange av forumets medlemmer. Takk til Pippa og de ande ildsjelene i Trøndelags klubb, som går foran og viser vei for andre klubber.

Dette er nok begynnelsen på et fint samarbeid mellom MT og flere klubber i Norge.

Det blir spennende å høre referat fra dette møtet :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

visst det skal bli sånn at alle skal testes, en gang i året eller noe slikt, så burde det komme opp et register som alle har tilgang til, og som er satt opp av MT. for nå kan jo alle si det at fuglene deres har vært testet og så har de ikke det likevell.

for meg så kunne det godt vært så strengt at det ikke er lov og selge fugler i det hele tatt uten og ha tatt den testen og være i det registeret.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det hadde vært veldig fint med en slik side , men da trur jeg det er lurt at det følger med ett slags bevis eller noe som beviser at man har tatt tester.

Eller at man ikke kunne bare skrive seg inn selv, men at det var kanskje en i en klubb eller noe som skriver opp en sånn type liste.. Det kunne jo gjøres det det?

Hvis feks man har en liste på hver klubb hvor man kan legge frem opprettere som har tatt tester og kan vise at dem har friske dyr på en måte.. da kunne hver enkelte oppdretter velge om dem vil legge seg på lista og bevise at dem har blitt testet.. Det hadde jo vært en fordel for oppdretter og dem som ønsker å kjøpe fugler...

For meg kunne det også vært så strengt at man ikke kunne solgt levende dyr uten å være registrert, men det er nok umulig å få til.. Bare se på hunder og katter.. Selv om det er mange flinke oppdrettere, så er det utrolig mange der ute som gir litt f.. som bare avler for å selge eller bare avler for gøy uten noen bakgrunn eller mening..

Veldig spent på fremtiden vår.. endringer går tregt, men står man sammen så står man strekere :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Flotte nyheter, Pippa!

Når det gjelder den listen dere etterspør blir nok ikke det bare lett. Personvernloven er første hinder..

Da er det kanskje heller en ide å fri til MT om at man evt kan få et slags sertifikat på at man har testet med negativt resultat. Da vil hver og en kunne dokumentere at de tester fuglene sine, og at de er friske...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dette syns jeg også var en god ide,dette med sertifikat må jo kunne gjennomføres?

Vi kjøpte livdyr og fikk smitte fra ett sted som det ble sagt hadde hatt kontroll av MT så veldig enkelt å si man har hatt kontroll og at dyrene var friske,litt vanskeligere om man må fremvise sertifikat.

Jeg kommer til å teste mine jevnlig og ser jo nå med frustrasjon på kontaktbesetninger rundt om som ikke blir testet, eller tester sine egne da de vet de har solgt dyr med smitte!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Da har vi hatt møte med MT

.For det første var de svært positivt overasket at vi tok opp dette med dem når det kom til sykdommene vi nå ser oppblomstring av og at vi vil gjøre det vi kan i vårt miljø for å begernse disse virusene i den grad det er mulig for oss å bidra .

Ut av møte ble følgende avtalt :

Et Informasjonmøte (holdes i regi av vår klubb) hvor det vil være mulighet for alle som har høns/fugler på hobbybasis å møte , det vil bli gitt info og smitte begrensning og hvordan vi kan sikre oss bedre mot sykdommene i fremtiden .Det vil også være anledning å stille MT spørsmål på møtet ( Infomøtet vil finne sted innen rimelig tid ).

MT vil videre gå ut i media ( i dette tilfelle Trønderavisa ) med info/tips stilet til oss i Hobbymiljøet ( dette er for å nå ut til flest mulig da ikke alle er kontakt med hønsemiljøet ) .

Videre vil MT gå ut til alle sine avd med info om at vi nå prøver å få til et samarbeid mot sykdommer hvertfall innenfor vårt fylke.

Vi ytret også ønske om et form for register ( med testresultater) og dette er en stor oppgave og MT kan ikke gjøre dette på eget nivå men vil bringe dette videre til rett innstans for vurdering videre om det vil la seg gjennomføre ( Det vil da være snakk om portalen Altin som er personbeskyttet )..

Vi diskuterte videre om det er mulig å få til en " test-ring " med endel oppdrettere( det vil være frivillig) for å se hvordan påvist virus ( antistoff) vil bete seg etter en viss til med båndlegging og hvordan viruset eventuellt endrer seg over tid .

Vi diskuterte også muligheter for et prosjekt med vaksine ( dette hadde de ikke tenkt på var mulig for oss i hobbymiljøet da det er forbudt i det komesielle miljøet ) ..

Vi som møtte for vår klubb og MT kom begge frem til at vi satt igjen med et positivt inntrykk og begge vil følge opp samarbeidet vidrere .Så det er da håp i hengende snøre ! :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Veldig bra alt dette Pippa, flott innsats. Likevel mener jeg en viktig problemstilling er utelatt. Hva vil Norsk rasefjærfe forbund og lokalklubbene gjøre med all ulovlig import av fjærfe fra nabolandene? Vet dere hvor all sjukdommen som er oppdaget i den senere tid kommer fra? Jeg har i i løpet av de årene jeg har vært i miljøet aldri opplevd så mye sjukdom på fjærfe som nå. Er det tilfeldig at man ved en kjapp gjennomgang på de mange fjærfegruppene på Facebook også ser det er en utstrakt ulovlig import over landegrensene? Mange av disse er medlemmer i lokalklubbene. Jeg har fått personlige meldinger her på Fuglepraten fra bekymrede medlemmer som har forsøkt å stille kritiske spørsmål på disse gruppene. Resultatet har vært at vedkommende har fått kjeftet huden full. Jo Facebook er et godt verktøy for den ikke ønsker kritiske spørsmål fra en admin.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Veldig bra alt dette Pippa, flott innsats. Likevel mener jeg en viktig problemstilling er utelatt. Hva vil Norsk rasefjærfe forbund og lokalklubbene gjøre med all ulovlig import av fjærfe fra nabolandene? Vet dere hvor all sjukdommen som er oppdaget i den senere tid kommer fra? Jeg har i i løpet av de årene jeg har vært i miljøet aldri opplevd så mye sjukdom på fjærfe som nå. Er det tilfeldig at man ved en kjapp gjennomgang på de mange fjærfegruppene på Facebook også ser det er en utstrakt ulovlig import over landegrensene? Mange av disse er medlemmer i lokalklubbene. Jeg har fått personlige meldinger her på Fuglepraten fra bekymrede medlemmer som har forsøkt å stille kritiske spørsmål på disse gruppene. Resultatet har vært at vedkommende har fått kjeftet huden full. Jo Facebook er et godt verktøy for den ikke ønsker kritiske spørsmål fra en admin.

For å forsvare meg selv da, så har jeg kunn kjøpt egg,høns og kyllinger i møre og romsdal og sør-trøndelag. Så smitten jeg har fått kommer fra en av disse plassene. Men hvor den personen jeg har fått smitten av har fått sin smitte fra, vet ikke jeg....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Takk Tormod, du setter fingeren på noe som er særdeles viktig! Jeg har selv i mange tråder her inne på Fuglepraten, gjennom flere år, "mast" om disse tingene, og mottatt mye kjeft i den anledning. Men dette er så viktig!! Vi får aldri slutt på disse fryktelige sykdommene hvis vi ikke tar dette på alvor! Vi vet jo hvordan ILT florerer i Sverige, og i Danmark er det også stor fare for å dra med seg Salmonella, pluss diverse andre sykdommer. At man tør!

Ja, det er mye styr med lover og regler hvis man importerer på lovelig vis, men heller det enn å utsette seg selv, pluss de besetninger man selger til (ikke minst de!) for de følgene smugling av rugeegg og levende dyr kan medføre.

Jeg har også gjort samme erfaring som Tormod. Jeg har også vært i miljøet i mange år, og har heller aldri før opplevd så mye sykdom i fjærfekretser som det er nå.

Konklusjonen er at dette bør det gripes tak i, forbundet og lokalklubbene har en kjempeviktig jobb å gjøre her, og det er bare å sette igang fortest mulig! Og vi som hønseeiere bør rett og slett bestemme oss for at ulovelig import, nei det gjør vi bare ikke!

Share this post


Link to post
Share on other sites

En holdningsendring, med andre ord... :huh:

Uansett veldig bra at det er satt i gang et opplegg med MT - det er en god begynnelse. Supert initiativ, Pippa! :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg er også en av de som har stilt kritiske spm til div. selgere fra utlandet, og har virkelig fått så ørene flagrer! MT vet godt hvordan utviklingen har vært, og de vet godt at det kommer mange kyllinger/rugeegg fra utlandet. Men som de selv sier, dette har vi rett og slett ikke noe kontroll på! Noe annet MT foreslo var at det kanskje kun burde være lov med salg av rugeegg? Kun innenfor landegrensen da selvfølgelig. Og nå ser vi hvert fall at det er en grunn til at import reglene er så strenge som de er!

Også syntes jeg dette er så viktig at vi fortsetter med diskusjoner og forslag i samarbeid med de instanser det måtte gjelde, og at vi ikke "glemmer" det så fort denne perioden med sykdom går over. Helt klart på tide at folk må endre holdninger! Men det vil alltid finnes noen som gir blaffen uansett. Da hadde det vært kjekt å vite at man handler fra et trygt sted. :) Jeg selv er jo ikke med i noe lokallag, og det er det nok mange som ikke er. For det er vel via klubbene vi må gripe an dette, og syntes det virker som om det er liten eller ingen aktivitet i flere klubber. Er ikke det litt rart i disse tider!?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Et forbud mot handel/omplassering av levende fjærkre tror jeg er urealistisk.

Synger samme verset om og om igjen jeg, men skriver gjerne omatt at mer tilgjengelig testing og mulighet for oppdrettere å bevise at de har en frisk flokk (sertifisering/kopi av negative testresultat m dato) ville gjort mye for å begrense spredning av sykdom.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ja, dette kan jo bli spennende å følge med på! Testing av fjærfeet er en viktig ting, men så spørs det jo om MT har kapasitet til å gjennomføre dette når sykdommene som nå herjer har roet seg ned. Det var mye snakk om disse tingene for 8-9 år siden da jeg og mange andre hadde ILT i besetningene. Den gangen var det også mye snakk om sertifisering av besetningene. Men da sykdommen roet seg ned ble det ikke mere snakk om det.

Jeg tror heller ikke at et forbud mot salg/omplassering av levende fjærkre her i landet lar seg gjennomføre. Men jeg mener virkelig at det må en holdningsendring til hos hønsefolket, og uten det tror jeg det blir vanskelig å få gjennomført noe som faktisk kan gi resultater. Det er jo ille at man først må oppleve sykdom og fullstendig nedslakting av besetningen før man begynner å tenke gjennom saker og ting!

Vi har jo stort sett vært spart for store angrep av de værste hønsesykdommene her i landet, og det er takket være våre strenge importregler. Da er det jo ille at mange gir blaffen i dette, og ukritisk innfører dyr og egg, uten å reflektere over hva for eksempel et salmonellautbrudd ville resultere i!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Men den prosessen vi er i nå vil i hvert fall gjøre mange av oss mer bevisste. Det kommer neppe til å "gå over" hos meg, selv om det skulle vise seg at hønene mine er friske. Jeg kommer til å være skeptisk til å kjøpe kyllinger i fremtida og en eller annen form for helseattest ønskes VELDIG velkommen for min del.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Har diskutert dette med MT flere ganger om en slik attest eller bevis på negative prøvesvar, men de sier at det er det vet.instituttet som må stå for. At akkurat den delen er det vet.inst. vi må samarbeide med. Kanskje det er mange som er flinke til å huske og pushe på langt frem i tid. Men jeg er redd et er mange som "glemmer" hvor skummelt det er med f.eks. ulovlig import så fort dette har roet seg. Det MÅ vi gjøre alt for at ikke skal skje!! Og at det har blitt foreslått fra MT at det kanskje bare skal handles med rugeegg, det er jo bare ett forslag. Er det ikke bra at de også engasjerer seg? Jo flere hoder som ligger i bløt, jo flere ideèr og ikke minst gode ideèr! Som faktisk er gjennomførbare og gir et ønsket resultat! Og det er jo bra tenker jeg :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...